fbpx

Blog

Jak vypadá budoucnost zemědělství?

by in Blog March 29, 2020

Aquaponie je forma zemědělství, která existuje již mnoho let, ale až v dnešním moderním světě se obnovuje a přitahuje mnoho lidí díky svým výhodám a ziskovosti. Nedávné studie prokázaly celosvětově rostoucí poptávku trhu po produktech aquaponií kvůli rychle rostoucí populaci, nedostatku zemědělské půdy a zvyšující se poptávce po biopotravinách napříč celým světem.

Fúze akvakultury s hydroponií vede k tomu, co by mohlo být pro udržitelné zemědělství slibnou budoucností. Aquaponika slibuje nejen cirkulační recyklaci, kdy odpadní voda napájí rostliny a poté se vrací a detoxikuje. Produkty aquaponie by mohly být klíčem pro zajištění zemědělství na celém světě. 

Je aquaponie odpověď na to, jak můžeme i nadále udržovat produkci potravin životaschopnou pro lidstvo a zároveň pro naši planetu ve světě, kde jsou přírodní zdroje stále vzácnější a omezenější?

Aquaponie, byla v různých podobách praktikována v celé historii lidstva. Podle historických zdrojů jak čínští, tak aztéčtí zemědělci znali výhody společného pěstování  plodin a chovu  ryb. 

Jak funguje aquaponie?

V podstatě je to výsledek symbiotického prostředí; ryby nebo jiné druhy akvakultury produkují dusíkaté odpady do vody, které jsou pak v oběhu jako hnojivo pro rostliny. Organizace pro výživu a zemědělství tento systém popisuje jako soužití tří živých organismů. Ryby, rostliny, bakterie, a každý  nich plní v systému svoji přirozenou úlohu.

Bakterie, které vážou dusík v kořenech rostlin a využívají tak odpad jako hnojivo. Systém čistí vodu odfiltrováním částic a odstraněním rybího odpadu.Voda je ponechána čerstvá a dostatečně čistá, aby podporovala růst ryb. Tento cyklus pokračuje stále dokola. 

Podle statistik používá aquaponika pouze 10% objemu vody, kterou pro pěstování plodin vyžadují obvyklé zemědělské postupy. Ve srovnání s tradičním zemědělstvím na orné půdě, podmínky bez půdy používané pro pěstování rostlinných plodin také snižují používání pesticidů a hnojiv. Uzavřený ekosystém minimalizuje nebo zamezuje zamoření chorobami a škůdci. Rostliny je možné pěstovat mnohem blíže k sobě. Zvýšená hustota osazení nebo kapacita na metr čtvereční je mnohem větší než u klasických farem, takže zařízení obecně mají větší produkci na mnohem menší ploše. 

Udržitelné zemědělství a možnost pěstování potravin pro pobřežní oblasti

Pro rozvojové země, kde je zemědělské půdy nedostatek a zdroje jsou omezené, by mohla být aquaponie odpovědí na možnost pěstování potravin.

Science Direct popisuje low-tech řešení, které využívá snadno dostupné zdroje pro produkci potravin na pobřeží v Bangladéši. Plovoucí rafty plné rostlin nad rybími klecemi na stávajících rybnících přinášejí potravu vesnicím. Takovým způsobem, který je udržitelný i společensky relevantní. Lidé mohou mimo jiné možnosti  pohybovat rafty, aby se přibližovaly slunečnímu světlu a zlepšily růst plodin. 

Řešení pěstování zeleniny do měst

Pokud žijete ve městě pravděpodobně jste ocenili dostupnost čerstvého ovoce a zeleniny na trhu pocházejících z místních farem a skleníků. Ale co když byste se dozvěděli, že dodávky čerstvé zeleniny jsou pěstovány na farmách i díky rybám? Ve skutečnosti lze pěstovat vše od zeleniny, bylin po fazole a luštěniny, což je možné i v městském prostředí, kde je místo s půdou omezené a poptávka po zeleniny je vysoká. 

Aquaponický systém lze nainstalovat a provozovat téměř kdekoli, a to i v hustě obydlených městských prostředích. Vysoké střechy parkovišť jsou jen několika příklady mnoha míst, kde mohou aquaponické systémy fungovat. Je zajímavé, že ve srovnání s konvenčními metodami chovu ryb aquaponie spotřebuje o 90% méně vody a potřebuje k výživě stejného množství ryb výrazně méně živin.

Co je to aquaponie?

S aquaponikou se pojí také určité nevýhody jako například vysoké počáteční náklady pro zřízení aquaponické farmy, záleží na velikosti systému, technologické úrovni a dalšího vybavení. Systém zahrnuje čerpadla, hadice a nádrže. V prvních měsících musí být voda neustále sledována, aby se zajistilo, že kvalita vody je v pořádku. Aquaponický systém potřebuje elektrickou energii nonstop. Energie může být získávána ze slunce nebo větru. Aquaponie vyžaduje přívod elektrické energie k udržování a cirkulace vody v systému.Skleník s rostlinami se také musí v zimních obdobích vytápět. Dalším velkým nákladem na údržbu je také jídlo pro ryby. 

Investiční příležitost s přesahem

Prostřednictvím dluhopisů můžete zhodnotit svoje peníze v projektu, který dává smysl a stát se součástí aquaponické farmy v Sokolnicích.