fbpx

Co je to aquaponie?

Aquaponie je jedinečný způsob pěstování potravin, který využívá  funkce rostlin a ryb k produkci potravin v kompaktních prostorech.

AQUAkultura + hydroPONIE = AQUAPONIE

Aquaponie využívá k růstu rostlin živinami nasycenou vodu z chovu ryb. Tento systém produkuje rostliny a ryby v té nejlepší kvalitě a to z důvodu absolutní absence hnojiv a chemikálií. V současnosti neexistuje čistější systém chovu ryb a pěstování rostlin.
100%Ekologické zemědělství
10xVyšší produkce na jednotku plochy než na obyčejné zemědělské půdě
90%menší spotřeba vody
100%Zdravé potraviny bez chemie

Jak funguje aquaponie?

Jedná se o symbiotické soužití ryb, rostlin a prospěšných bakterií. Bakterie rozkládají odpadní látky vylučované rybami a dodávají v nich živiny rostlinám. Tento koloběh vychází z přírody. Aquaponie není nic jiného než spojení starých principů (které byly využívány jíž v historii) a moderních technologií. Po technické stránce jde o recirkulační systém intenzivního chovu ryb v umělých nádržích s přečerpáváním vody do hydroponické části, ve které si rostliny odeberou část živin pro svůj růst. Voda se biologicky i mechanicky pročistí a je odváděna zpět do nádrží s rybami a tímto způsobem neustále cirkuluje v systému. Z biologického pohledu jde o téměř uzavřený ekosystém, který funguje na přírodních principech.

Jaké jsou výhody aquaponie?

Aquaponie Sokolnice ikona
Celoroční pěstování potravin

Pěstování čerstvé zeleniny, bylinek a rybího masa je zcela nezávislé na počasí, podnebí nebo klimatu. 

Aquaponie Sokolnice ikona
Úplná absence umělých hnojiv a jakékoli chemie

Použití kultivace bez půdy umožňuje zabránit negativní přítomnost škůdců a patogenů v aquaponickém systému.

Jak funguje aquaponie?
100 % ekologické zemědělství

Aquaponie má nulový dopad na životní prostředí. Bez vypouštění odpadních vod je z krmiva pro ryby vytěženo maximum potenciálu i k pěstování rostlin

Jak funguje aquaponie?
Ekonomicky úsporné hospodaření

Není potřeba zemědělská půda. Nenáročná údržba celého systému. Žádné náklady na pesticidy, hnojiva. Bez použití těžké techniky

Jak funguje aquaponie?
Budoucnost udržitelného zemědělství

Protože tento typ zemědělství nepotřebuje půdu, lze aquaponický systém nainstalovat a provozovat téměř kdekoli, a to i v hustě obydleném městském prostředí