fbpx

Blog

Co je společensky odpovědné investování?

by in Aquaponie July 20, 2020

Společensky odpovědné investování je o zvažování faktorů, které jsou pro vás důležité při rozhodování, kam investovat své peníze.

Kromě finanční návratnosti to mohou být environmentální, sociální, podnikové nebo etické faktory. Udržitelné nebo etické investování, upřednostňuje investice do organizací, které snižují nebo přispívají k pozitivním environmentálním a sociálním dopadům a vylučují ty, které nejsou v souladu s udržitelným přístupem.

Zatímco tradiční investování mohou ignorovat environmentální, sociální zásady. Společensky odpovědné investice se zaměřují na investice do akcií nebo dluhopisů udržitelných společností, které sou-náleží s hodnotami a principy. Které mají příznivý dopad na společnost.

Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech získává na oblibě a celosvětově roste. Vytváří tak prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro naše budoucí generace.

Současní investoři vyhledávají ty firmy, které mají lepší sociální přístup k zaměstnancům, jsou ohleduplnější k přírodě a zlepšují firemní kulturu. Jde o trend, jímž se ubírají investiční společnosti v západním světě a poptávka po něm roste.

Investoři totiž vkládají kapitál do organizací, které přistupují aktivně k ochraně životního prostředí a férově ke svým zaměstnancům.

Trend společensky odpovědného investování se rozvíjí nejen v západním světě v posledních pěti letech. Umožňuje zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Investoři totiž vkládají kapitál do organizací, které přistupují aktivně k ochraně životního prostředí a férově ke svým zaměstnancům.

Investice do společensky odpovědného podnikání – které berou v úvahu environmentální, sociální a vládní faktory společnosti – vzrostly v roce 2018 na více než 30 bilionů dolarů, podle Globální aliance pro udržitelné investice. díky větší transparentnosti ten tyto investice stále rostou.

Proč zvolit společensky odpovědné investice?


Výběr společensky odpovědných investic může mít tyto důvody:

  • Investice v souladu s osobními hodnotami
  • Přispívat v boji proti změně klimatu a pomáhát snižovat uhlíkovou stopu
  • Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu. Přispíváte k usnadňování sociálních změn, protože podniky mění své postupy
  • Přispíváte k usnadňování sociálních změn, protože podniky mění své postupy

Investice do aquaponické farmy u Brna

Nyní máte možnost investovat s námi do aquaponické farmy a to prostřednicím dluhopisů.

Aquaponie Sokolnice