fbpx

Blog

7 důkazů, proč je Aquaponie udržitelná

by in Aquaponie July 23, 2020

Udržitelnost v aquaponii

Aquaponie existuje už tisíce let, a nikdo nepřemýšlel nad tím, zda je to udržitelné. Dnes klademe důraz na udržitelnost a chceme zajistit, aby to, co děláme, nebylo škodlivé pro planetu, bylo zdravé pro lidi a bylo finančně proveditelné.

1. Úspora vody

Jak si v poslední době všímáme čím dál více, voda je neuvěřitelně cenným zdrojem. Dostupnost vody a kvalita vody jsou dva omezující faktory pro pěstování potravin po celém světě. Protože aquaponie vyžaduje podstatně méně vody než běžné zemědělství. Tak recirkulační systémem spojený z ryb a rostlin, může pomoci pěstovat jídlo na místech, na kterých by to jinak nebylo možné. 

2. Nevytěžování půdy

Půda pro pěstování plodin musí mít rozmanitou mikrobiologii a dokonalou kombinaci jílu, písku, jílu a organických látek. Musí mít tu správnou konzistenci. Správná půdy pro pěstování obvykle vyžaduje naše zapojení: kompostování, obdělávání půdy, přidávání organického materiálu nebo hnojiv, zalévání atd. U aquaponie tato půda k pěstování není potřebná. 

3. Pěstování na místech, kde by to jinak nešlo.

Například farma (Flourish Farms @ The GrowHaus) je postavena na betonové desce. Půda pod touto deskou je plná arzenu a těžkých kovů. V tomto prostoru by nebylo možné pěstovat žádné jídlo. Aquaponické farmy lze tak umístit na povrchy s betonem, asfaltem, pískem atd. Aquaponika umožňuje produkci potravin na mnoha místech, kde by jinak nemohlo nic růst.  Oblíbené jsou také farmy u měst.  Více o farmách si můžete přečíst v našem e-booku.

e-book city aquaponie

STÁHNOUT EBOOK

 4. Tvorba přírodního hnojiva

Aquaponie získává živiny ze zdroje vody, rybího systému a případně také z mediálních materiálů. V tradičním zemědělství a zahradnictví se často používala těžená nebo vyráběná chemická a syntetická hnojiva, pesticidy a herbicidy. Produkce je mimořádně náročná na přírodní zdroje, způsobuje značné znečištění v procesu a neposkytuje udržitelný model. Protože aquaponie napodobuje přírodní ekosystém, produkuje mnoho živin, které rostliny potřebují bez chemikálií. Díky tomu aquaponie produkuje kvalitní jídlo.  Znamená to také, že veškeré stroje a lidské zdroje běžně používané k aplikaci chemických hnojiv, herbicidů a pesticidů nejsou nutné.

5. Nevytváří žádný odpad

Protože aquaponie napodobuje přírodu, neexistuje zde žádná forma odpadu. Jakékoli pevné látky shromážděné z rybího systému mohou být přidány do kompostu. Jakýkoli rostlinný materiál ze systému může být krmivem pro zvířata nebo pro kompostování.

6. Potraviny vypěstováné pomocí aquaponie se nemusí daleko převážet

Přeprava potravin kromě znečištění a uhlíkové stopy spotřebovává obrovské množství ropy a plynu. Většina ryb tilapie nakoupená v obchodě pochází z Číny. Saláty, rajčata a cibule ze Španěslka. Dálková přeprava pro jídlo znamená více práce, více chlazení, více obalů, více obav o bezpečnost potravin a méně výživné jídlo. Protože opustilo pole mnoho dní nebo týdnů před konzumací. Aquaponie nám umožňuje pěstovat více jídla lokálně. To znamená více výživy díky její čerstvosti a mnohem méně negativ spojených s přepravou na dlouhé vzdálenosti.


7. Finanční udržitelnost

Někteří lidé argumentují, že aquaponie má vysoké náklady na začátku uvedení do provozu v závislosti na velikosti a rozsahu systému, budovy a infrastruktury. Ale s rostoucí cenou potravin a snižováním kvality potravin mnoho lidí zjistilo, že počáteční investice stojí za to.

Díky přidané hodnotě v oblasti výživy, zdraví, mysli a potravinové bezpečnosti. Systémy domácího aquaponických zahrádek se obvykle mohou vyplatit při běžné produkci během 1 – 2 let. Více o domácím aquaponickém systému si můžete přečíst v našem e-booku.


STÁHNOUT E-BOOK

Systémy v zemědělském měřítku mohou být ziskové v podobném čase, pokud se pěstují správné produkty, mají správné tržní místo, prodávají za správnou cenu a udržují výdaje pod kontrolou. Finanční udržitelnost je stejně důležitá jako udržitelnost životního prostředí.